ERP KARAT

Nákup

Nastavení nákupních procesů má významný dopad do hospodaření firmy jako celku

Řešení nákupních procesů v IS KARAT umožňuje díky kvalitnímu zpracování dostupných dat zbavit nakupování zdlouhavých rutinních činností. K tomu využívá nejen svá interní data, ale umožňuje napojení na externí informace jako např. dodavatelské ceníky, databázové informační zdroje atd.

Nastavení nákupních procesů má významný dopad do hospodaření firmy jako celku. Jedná se zejména o činnosti, které řeší volbu vhodného dodavatele, logistický nákupní systém či bilanci skladových zásob. Cílem je zvýšení pružnosti v zásobování při současné optimalizaci skladových zásob. Nákupní proces je i díky možnosti integrovat Workflow rychlý a pružný, s přesným dopadem všech souvisejících nákladů do skladových cen či do daného obchodního případu jako celku.

IS KARAT v řešení nákupních procesů vyniká zejména v těchto oblastech:

 • Sledování disponibilních stavů skladových zásob v čase
 • Zpracování poptávko-nabídkového řízení na úrovní dodavatelského řetězce
 • Možnosti generování nákupních objednávek podle disponibility zásob v čase
 • Sledování dodavatelských cen s možností importu a evidence dodavatelských ceníků
 • Přesné sledování souvisejících nákladů, precizní stanovení nákladové ceny
 • Evidence došlé pošty a její vazby na nákupní procesy
 • Z hlediska nákupního procesu lze sestavit příslušné Workflow, umožňující zrychlení realizace obchodního případu, eliminaci chybovosti uživatelů a výrazné zvýšení komfortu obsluhy
 • Oddělení množstevního toku zásob od toku finančního
 • Podrobné sledování stavu dodání jednotlivých nakupovaných komodit
 • Nákupní proces lze podpořit evidencí rámcových smluv s možností sledování jejich průběžného plnění
 • Na úrovni nákupního procesu lze využít EDI komunikace či jiné elektronické komunikace s dodavatelem
 • Režim „centrála-pobočka“, řešení konsignace skladových zásob
 • IS KARAT nabízí pro oblast Nákupních procesů celou sadu vyhodnocení na úrovni přehledů, sestav, grafů či kontingenčních tabulek
Kompletní servis ICT Služeb

Po více než 20 letech zkušeností máme jasnou představu o korektním a optimálním fungování ICT. Vytváříme čisté systémy, snadno přizpůsobitelné vašim požadavkům.