ERP KARAT

Prodej

Výrazná modifikace podle požadavků zákazníka

Prodejní procesy jsou velmi důležité pro všechny typy firem a jsou přímo provázány s oblastmi marketingu a obchodu, nákupu i výroby. Pomocí IS KARAT lze na úrovni prodejního procesu kalkulovat ceny, stanovovat marže a přesně vyhodnocovat realizaci jednotlivých obchodních případů.

Prodejní procesy v IS KARAT lze výrazně modifikovat a implementovat přesně podle požadavků zákazníka s možností pružně reagovat na požadavky trhu.

V oblasti prodejních procesů se zaměřujeme zejména na funkčnosti, které vám mohou přinést zajímavou konkurenční výhodu:

 • Provázanost všech prodejních dokladů – poptávky, nabídky, objednávky, dodací listy, faktury a jejich úhrady atd.
 • Jednoduchá orientace v rámci prodejního procesu v kterékoliv jeho fázi
 • Detailní poptávko-nabídková řízení s možnostmi verzování
 • Sledování rámcových smluv s průběžnou kontrolou jejich plnění
 • Rozsáhlá funkcionalita v oblasti cenotvorby – kalkulace nabídek, ceníky atd.
 • Možnosti využití slevových systémů, řešení bonusů a skont
 • Přesné vyhodnocení disponibility zásob v čase s dopadem do nákupního či výrobního procesu
 • Funkce zabývající se vykrýváním skladových zásob a variabilním systémem rezervací
 • Plná podpora v oblasti EDI komunikace a systému odvolávek, které jsou zejména u výrobních společností nedílnou součástí prodejního procesu
 • Řešení pro různé oblasti prodeje – maloprodej, velkoobchod, e-shop
 • Různé režimy konsignací, řešení „centrála-pobočky“
 • Systém zálohových plateb s automatickým srážením záloh
 • Různé režimy fakturace včetně řešení hromadné fakturace s rozlišením odběrných a fakturačních míst vašich zákazníků
 • Uživatelsky komfortní možnosti oprav jednotlivých prodejních dokladů
 • Reklamační řízení
 • Servisní procesy
 • Řešení pro půjčovny

IS KARAT nabízí pro oblast Prodejních procesů celou sadu zajímavých vyhodnocení na úrovni přehledů, sestav, grafů či kontingenčních tabulek.

Kompletní servis ICT Služeb

Po více než 20 letech zkušeností máme jasnou představu o korektním a optimálním fungování ICT. Vytváříme čisté systémy, snadno přizpůsobitelné vašim požadavkům.