ERP KARAT

WORKFLOW

Elektronický oběh dokladů pod kontrolou

Modul Workflow v IS KARAT slouží pro jednoduchý návrh a realizaci oběhu dokladů ve vazbě na záznamy existující v tabulkách IS KARAT. Jde především o dokladové agendy typu doklad – položky, ale může jít i o Workflow nad samostatnou tabulkou typu číselník partnerů. Řešení je určeno pro všechny zákazníky, kteří jsou nakloněni elektronickému oběhu dokladů a jsou schopni algoritmizovat (ve spolupráci s implementátorem) oběh dokumentů ve firmě.


Hlavní přínosy pro zákazníka/uživatele

  • Jednotlivé procesy WF lze postavit téměř nad jakýmikoliv doklady v IS KARAT.
  • Nastavení a správa procesů se děje pomocí nastavení příslušných číselníků v IS KARAT – založení nového procesu (nebo modifikaci stávajících) může provádět vyškolený správce zákazníka.
  • V rámci kontrolních bodů lze definovat i složité podmínky (více schvalujících, dynamické přiřazení delegáta…).
  • Součástí definice Workflow může být i nastavování různých stavů dokladů (potvrzení objednávky, zaúčtování…).

Základní popis řešení

Základní myšlenkou je vytvoření jednoduchého nástroje, ve kterém jsou definovány Procesy zpracování dokladů. Každý doklad v agendě, která je zařazena do Workflow, má přiřazen konkrétní kód procesu, který sestává z tzv. „Kontrolních bodů“. Kontrolní bod je milník, kterým musí doklad projít a k němuž je vázána jedna z odpovědí – schváleno / zamítnuto. Podle odpovědi pak dochází k větvení procesu – jsou definovány následné Kontrolní body, které jsou vygenerovány po schválení, nebo zamítnutí daného Kontrolního bodu. Současně je definována akce, která je vyvolána po projití Kontrolním bodem.

Kompletní servis ICT Služeb

Po více než 20 letech zkušeností máme jasnou představu o korektním a optimálním fungování ICT. Vytváříme čisté systémy, snadno přizpůsobitelné vašim požadavkům.