ERP KARAT

CRM

Kvalitní evidence získaných informací

Základem každého úspěšného obchodního vztahu je kvalitní evidence získaných informací, umožňující jejich následné využití pro analýzy, sledování trendů, chování zákazníků, přípravu podkladů pro klíčová rozhodnutí atd. Kvalitní CRM obsahuje různorodé informace získané zaznamenáváním průběhu kontaktů, komunikací a realizací obchodního vztahu jak se stávajícími, tak potenciálními zákazníky. Řešení pro podporu marketingových a obchodních procesů je v IS KARAT zpracováno pomocí sady vzájemně provázaných modulů. Cílem řešení je koncentrovat informace, řídit procesy, a na základě analýz dostupných dat provádět vyhodnocení včetně zpětné vazby pro další zlepšování.

CRM KARAT je komplexní softwarové řešení pro řízení vztahů se zákazníky. Umožňuje snadno vytvářet a udržovat přehled o zákaznících od prvního kontaktu až po servisní podporu.

Řízení procesu začíná již ve fázi přípravy jednotlivých marketingových aktivit, na které dále navazují obchodní případy, generující poptávková a nabídková řízení. Následné napojení na evidenci zakázek a možnost aplikovat projektové řízení u složitějších akcí umožňuje podrobné sledování akcí. Ve všech fázích lze využívat funkce pro průběžné hodnocení jak jednotlivých obchodních případů, tak výkonnosti celého prodejního procesu. V kterémkoliv okamžiku je možné provést podrobné a přesné vyhodnocení formou reportů, přehledů, sestav, kontingenčních tabulek či grafů.

Hlavní přínosy

 • Příprava a organizace marketingových kampaní.
 • Plánování marketingových či jiných aktivit, včetně podpory pro návrhy účastníků dle mnoha kritérií, vyhodnocování plnění a historie jejich vývoje.
 • Plná podpora pro sledování potencionálních obchodních případů a jejich vývoje.
 • Sledování kompletních komunikací, snadná správa všech dokumentů obchodních případů, jejich verzování a archivace.
 • Vytváření nabídky, sledování jejího stavu a verzování.
 • Možnost projektového řízení složitějších obchodních případů.
 • Možnosti zatížit obchodní případy veškerými souvisejícími náklady, včetně související alokace režijních nákladů.
 • Rozsáhlé možnosti cenotvorby.
 • Obchodní případ nemusí končit samotnou realizací, ale může být dále sledován i servis a případné reklamace, které vstoupí do vyhodnocení obchodního případu jako celku.
 • ABC klasifikace zákazníků.
 • Synchronizace dat s MS Outlook.
 • Využívání CRM-VOIP umožňující telefonické hovory přímo z IS KARAT.
Kompletní servis ICT Služeb

Po více než 20 letech zkušeností máme jasnou představu o korektním a optimálním fungování ICT. Vytváříme čisté systémy, snadno přizpůsobitelné vašim požadavkům.