ERP KARAT

Účetnictví

Základna pro správu vašich financí a účetních dokladů

Finanční a ekonomické moduly v IS KARAT slouží jako základna pro správu vašich financí a veškerých účetních dokladů. Centrální evidence s možností využití několika nezávislých účetních rozměrů vám přináší dokonalý přehled o finančních a účetních procesech ve firmě. Nad těmito evidencemi je implementována silná sada controllingových a analytických nástrojů s možností hloubkové analýzy úhrnných čísel až do rozpadu na konkrétní doklady v informačním systému.

Mezi důležité vlastnosti těchto modulů patří zejména:

 • Plná podpora legislativy
 • Provázanost modulů napříč celým systémem
 • Široká nabídka volitelných analytických rozměrů
 • Standardní účetní reporty (hlavní kniha, přehledy nákladů a výnosů a mnoho dalších)
 • Rozsáhlé možnosti reportingu pomocí účetních výkazů
 • Grafický nástroj na bázi OLAP kostek s možností rozpadu přímo do zdrojových dat
 • Volitelná účtovací pravidla a povinnosti analytických rozměrů
 • Měsíční i roční plánování dle analytických rozměrů, možnost načtení plánu z MS Excel
 • Propracovaný systém pro alokaci nákladů pomocí vlastní uživatelské definice
 • Zabudované kontrolní mechanismy, aktivní upozorňování
 • Automatické vystavování upomínek, penále
 • On-line kontrola finančních toků ve firmě
 • Aktuální přehled pohledávek a závazů
 • Správa pohledávek v insolvenčním řízení
 • Modelování cash-flow na základě údajů v systému s možností ručních vstupů
 • Elektronická komunikace s bankami
 • Evidence majetku s možností inventury pomocí čárových kódů
Kompletní servis ICT Služeb

Po více než 20 letech zkušeností máme jasnou představu o korektním a optimálním fungování ICT. Vytváříme čisté systémy, snadno přizpůsobitelné vašim požadavkům.