ERP KARAT

Výroba

Výrobní procesy pod kontrolou Součástí

ERP KARAT je řešení pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby APS (Advanced Planning and Scheduling). Jedná se o více průchodový systém, který provádí plánování do omezených i neomezených kapacit zdrojů s možností simulačních kroků v prostředí Ganttova diagramu (např. záměny zdrojů, přesuny rezervací kapacity zdrojů, úpravy kalendáře zdrojů apod.).

V rámci procesu plánování lze vytvářet různé varianty plánů s možností promítnutí finální varianty do rezervací zdrojů. Na zaplánované termíny požadavků je možno navázat disponibilní množství vstupujících materiálů a polotovarů a ve spolupráci s objednávkovým jádrem následně generovat dodavatelské objednávky. V nastavení systému lze definovat řídící kritéria pro zaplánování výrobních zakázek.

Jde například o stanovení, zda je řídícím kritériem:

 • Plánování materiálu (MRP)
 • Plánování zdrojů (CTP)
 • Plánování materiálu navazuje na plánování zdrojů (MRPII)

Jiný pohled na způsoby kapacitního plánování:

 • Kapacitní plánování (dopředné, zpětné, kombinované)
 • Plánování podle průběžné doby (dopředné, zpětné, kombinované), které ignoruje ostatní zakázky. Dochází k přetížení kapacit zdrojů
 • Plánování vážené (například pro lidské zdroje typu technolog, konstruktér). Zásadní je interval od-do a počet hodin. Na tento interval se rovnoměrně rozloží hodiny (vážené plánování času). Může dojít k přetížení kapacit zdrojů
 • Plánování podle úzkých míst

Konfigurovatelnost, škálovatelnost a otevřenost ERP KARAT umožňuje jeho nasazení v menších výrobních firmách i ve společnostech s několika závody, které mohou být v různých lokalitách nebo státech.

Informační systém KARAT podporuje výroby typu:

 • Konstrukce na zakázku (engineer-to-order)
 • Montáž na zakázku (assemble-to-order)
 • Výroba na sklad (make-to-stock)
 • Výroba na zakázku (make-to-order)
 • Dávková a procesní výroba (process batch manufacturing)


Pokročilé plánování výroby

Hlavní přínosy pro zákazníka/uživatele

 • Snížení průběžné doby výroby
 • Zkrácení doby dodávek zákazníkům
 • Snížení úrovně zásob na všech úrovních podniku
 • Efektivnější využití lidských zdrojů
 • Lepší míra využití vede k vyšší úrovni služeb zákazníkům
 • Redukce nákladů

Zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti

 • Zkrácení času provedení výrobní operace
 • Možnost informovat vaše zákazníky o stavu výroby jejich zakázky
 • Možnost informovat vaše dodavatele o výhledu, plánu a potřebě jejich dodávek, výrobků a služeb
 • Snížení vašich nákladů na řízení výroby

Efektivita práce řídících pracovníků

 • Zjednodušení zadání objednávky do výroby z objednávky od zákazníka nebo přímo zákazníkem
 • Podpora kumulace na úrovni dílců, finálních výrobků a vykrývání dílců z meziskladu
 • Jednoduché, rychlé a přehledné plánování výroby umožnuje poskytovat informace pro ostatní spolupracovníky (např. obchodního úseku ohledně schopnosti splnit zákazníkem požadovaný termín)
 • Vizualizace výstupů plánování, ať už materiálů, či kapacit pro lepší přehled
 • Možnost automatických výdejů materiálů, polotovarů nebo automatických příjmů na sklad
 • Automatizace odvádění operací pomocí čárových kódů, dotykových obrazovek
 • Uspokojování potřeb finálního odběratele produktu může mít přímý vliv na finanční ohodnocení dělníka (motivace)
 • Efektivnější řízení procesů kooperací, pohybů v kooperacích
 • Automatizace řešení neshodné výroby

Podpora rychlé změny výrobního procesu při zavádění výroby nového produktu

 • • Procesně navržené poptávko-nabídkové řízení (historie, četnost, rychlost reakce atd.) ve spojení s workflow
 • • Zkrácení vyřizovací lhůty (termíny, zastupitelnost řešitelů)
 • • Zjednodušení a zrychlení tvorby technologické dokumentace s využitím představitelů, vazby na CAD systémy s možností elektronických přenosů dat
 • • Pomocí kopií technologických postupů možnost přesnějšího stanovení ceny výrobku při kalkulaci
 • • Podpora on-line vyhodnocení skutečné nákladové ceny výrobku v rámci ověřovací série

Reporting, on-line informace pro vedoucí pracovníky

 • • Přesné vyhodnocení skutečných výrobních nákladů versus plánované náklady již při příjmu výrobku na sklad hotové výroby s možností sledování na zakázku či středisko
 • • Sledování reakčních lhůt jednotlivých řešitelů v rámci procesů Workflow
 • • Automatizované účtování nedokončené výroby přímo z výrobních dokladů
 • • Manažer zákazníka je schopen být zákazníkovi jediným partnerem za firmu v rámci všech firemních procesů, včetně výroby.


Kompletní servis ICT Služeb

Po více než 20 letech zkušeností máme jasnou představu o korektním a optimálním fungování ICT. Vytváříme čisté systémy, snadno přizpůsobitelné vašim požadavkům.