ERP KARAT

Sklady a Logistika

Výhodou skladového hospodářství je robustní řešení

WMS Skladové hospodářství v IS KARAT plní roli nosné části pro navazující objednávkové, odbytové a výrobní procesy. Na jeho základě je sledována disponibilita zásob v čase, obraty skladových zásob a další významné ukazatele.

Skladové hospodářství vyniká zejména v těchto vybraných oblastech:

 • Propracovaný systém rezervací či blokací skladových zásob s možností automatického vykrývání požadavků skladem či výrobou.
 • Řešení virtuálních skladů pro sledování skladových zásob jako celku.
 • Přesné sledování obalových kont jednotlivých zákazníků.
 • Využití čárových kódů a terminálů v off-line či v on-line režimu.
 • Propracovaný systém disponibility zásob v čase s možností sledovat limitní stavy skladu.
 • Variabilní systém inventur pomocí sčítacích dokladů a práce s čárovými kódy.
 • Podrobná historie skladových pohybů jednotlivých položek.
 • Plná podpora návazných problematik typu spotřební daň, Intrastat a EKOKOM.
 • Variabilita doplňkového členění skladových karet (tzv. atributy).
 • Kvalitní řešení skladových uzávěrek a režimů oprav prvotních dokladů.
 • Řada vyhodnocovacích sestav, pohledů a kontingenčních tabulek, přinášejících cenné informace o stavu skladového hospodářství.


Řízený sklad WMS

Nespornou výhodou skladového hospodářství IS KARAT je robustní řešení řízení skladových procesů a evidence skladových pozic prostřednictvím modulu Řízený sklad (WMS). WMS lze využít v menším skladu o ploše v řádu jednotek km2 a dvou pracovnících, stejně jako v rozsáhlém areálu s desítkami skladníků, umístěném ve vícepatrových skladovacích budovách. To platí jak v obchodních firmách pro řešení nákupu, skladování a expedice, tak i ve výrobních společnostech pro podporu evidence materiálů, skladování polotovarů a hotových výrobků, až po expedici zboží k zákazníkům.

Oblast řízených skladů nabízí tyto výhody:

 • Výhoda plné automatizace skladovacích procesů od objednání zboží až po jeho expedici.
 • Přesné a včasné dodání zboží, zrychlení skladových procesů, zvýšení spolehlivosti dodávek.
 • Zrychlení skladových operací, možnost zpětné identifikace.
 • Přehled o přesném umístění zásob na skladě, optimalizace tras pro jejich přesuny.
 • Definování logistických procesů a dokumentování činnosti skladníků při plnění jednotlivých činností.
 • Řízení práce skladníků v reálném čase prostřednictvím fronty práce.
 • Zvýšení efektivity pracovníků – snížení nákladů.
 • Podpora on-line práce prostřednictvím mobilních terminálů, řízení priorit a systematické vytěžování skladníků.
 • Provádění online inventur, řízení obalového salda.
Kompletní servis ICT Služeb

Po více než 20 letech zkušeností máme jasnou představu o korektním a optimálním fungování ICT. Vytváříme čisté systémy, snadno přizpůsobitelné vašim požadavkům.