ERP KARAT

Manažerské řízení

Informace pro ekonomické a strategické řízení firmy

Základním cílem controllingu v IS KARAT je poskytování informací pro ekonomické a strategické řízení firmy, přípravu finančních plánů, kalkulací, přehledu o střediskovém hospodaření, řízení peněžních toků atd. Pro kvalitní řízení a usnadnění rozhodování díky kvalitním datovým podkladům slouží v IS KARAT sada nástrojů implementovaných napříč moduly. Ty pak umožňují precizní, a přitom rychlou analýzu požadovaných dat, a to včetně dostupných souvislostí.

Vybrané důležité vlastnosti manažerského rozhodování v IS KARAT:

 • Jednotná datová základna jader v IS KARAT
 • Standardní tiskové a přehledové sestavy umožňující rychlý přístup k informacím
 • Možnost grafických výstupů nad libovolným seznamem
 • Vyhodnocení pomocí OLAP datových kostek s možností dril-down přímého rozpadu prezentovaných čísel až do primárních dat
 • Pro velké objemy dat lze využít otevřenou definici datových skladů, do kterých lze agregovat data nejen z databáze IS KARAT

Nejen pro vrcholové vedení firmy lze s výhodou využít nástroj KaratWebReports, který slouží k distribuci nejrůznějších výkazů, analýz, sestav a grafů. Řešení bylo vyvinuto speciálně pro potřeby uživatelů, kteří chtějí jednoduchým způsobem sestavy prohlížet, tisknout, exportovat nebo poslat odkaz na právě zobrazenou sestavu ostatním pracovníkům.Mezi důležité vlastnosti tohoto řešení patří zejména:

 • Internetové řešení bez nutnosti instalace na klientském pracovišti
 • Jednoduchá a přehledná správa sestav
 • Libovolné přílohy k sestavám s možností stažení nebo otevření přímo v prostředí prohlížeče
 • Možnost integrace sestav do jiných aplikací
 • Vícejazyčná obsluha
 • Přístupová práva na role
 • Export sestav do různých formátů (rpt, pdf, rtf, doc, xls…)
 • Definice uživatelských rolí pro jednodušší administraci
 • Rychlý náhled na sestavy s automatizovaným přihlášením k databázi na pozadí
 • Ochrana před neúmyslným poškozením nebo změnou sestavy v náhledu
 • Archivace historie verzí sestav
Kompletní servis ICT Služeb

Po více než 20 letech zkušeností máme jasnou představu o korektním a optimálním fungování ICT. Vytváříme čisté systémy, snadno přizpůsobitelné vašim požadavkům.