ERP KARAT

Personalistika a Mzdy

Personalistika a mzdy pod kontrolou

Oblast personalistiky umožňuje kompletní správu zaměstnanců od jejich náboru, nástupu, přes řízení jejich kariéry až po ukončení pracovního poměru. Mzdový modul pak umožňuje včasné a správné zpracování mezd v rámci organizace. Zabudované kontrolní mechanismy, propracovaný systém přístupových práv, plná podpora legislativy a propojení na ostatní moduly IS KARAT usnadňují vedení této důležité a náročné oblasti.

Jde například o stanovení, zda je řídícím kritériem:

 • Provázanost s ostatními částmi IS KARAT
 • Plná podpora legislativy
 • Evidence uchazečů o zaměstnání
 • Šablony pracovněprávních dokumentů
 • Evidence a plánování školení, kvalifikací
 • Automatické upozornění na definované skutečnosti (konec zkušební doby, pravidelná školení atd.)
 • Definice pracovních pozic
 • Napojení na docházkové systémy (vlastní docházka IS KARAT nebo externí)
 • Variabilní možnosti zadávání mezd (hromadné, trvalé, ruční složky a srážky)
 • On-line výpočet mzdy
 • Roční zúčtování daní
 • Zabudované kontrolní mechanismy
 • Elektronická komunikace s ČSSZ a s portály Zdravotních pojišťoven
 • Statistiky ISPV (Trexima atd.)
 • Vytváření příkazů k úhradě
 • Automatické zaúčtování mezd
 • Povinné reporty pro státní správu
 • Výplatní pásky (standardní tisk, tisk do skrytých obálek, elektronické odeslání)
Kompletní servis ICT Služeb

Po více než 20 letech zkušeností máme jasnou představu o korektním a optimálním fungování ICT. Vytváříme čisté systémy, snadno přizpůsobitelné vašim požadavkům.